Arbetsledning

Våra arbetsledare är erfarna och har god samarbetsförmåga och gott ledarskap, vilket inkluderar  avancerad problemlösning och fint samarbete.​

Arbetsledaren har en nyckelroll i projektets dagliga drift. I ett framgångsrikt projekt är arbetsledarens roll att planera, styra och följa upp produktionen, samt aktivt medverka till projektets tekniska och ekonomiska genomförande. Arbetsledaren är också en viktig länk i säkerhetsarbetet.