Kalkyl​

Vi har omfattande erfarenhet av kalkylering i byggbranschen. Vi skapar pricksäkra kalkyler som hjälper byggherrar, entreprenörer och konsulter i deras projekt.​

​Vi erbjuder kalkyltjänster såsom:​

  • Budgetkalkyler som underlag för investeringsbeslut​
  • Anbudskalkyler åt byggentreprenörer​
  • Kostnadsstyrning under projekteringen​
  • Kontroll och avstämningskalkyler i upphandlingsskedet​
  • Mängdning​
  • Installationskalkyler elteknik​