Montageledning​

Våra montageledare har erkänd kompetens i branschen och utför arbete inom bygg och offentlig sektor, industri, energi och värme, samt infrastruktur.​

Montageledaren har en viktig roll som länken mellan projektledare och arbetslag. Våra erfarna montageledare har förmågan att kunna förmedla mål som alla förstår, vilket gör det lättare att hålla tidplaner. Att hålla tidplanerna leder i sin tur till kostnadseffektivt arbete. Vi har känslan för vad som kommer att hända och vad det kan få för konsekvenser.​