Projektledning​

Omfattande bygg-, infrastruktur-, energi-, industri- och säkerhetsuppdrag består ofta av många delar som ska kombineras till ett lyckat slutresultat. Tidig planering, samordning av system och funktioner samt ett noggrant arbetssätt är framgångsfaktorer i tekniskt komplexa projekt. ​
Vi har kompetenta projektledare som kan leda elteknik-projekt från utvecklingsskede till ibruktagande och förvaltning, inom allmän kraft & belysning, kraft och säkerhet. ​
Våra projektledare har den viktiga rollen som länk mellan kundens vision och det faktiska genomförandet. Vi finns med under projektets alla faser och kan med vårt strukturerade arbetssätt styra komplexa projekt i rätt riktning. Givetvis är våra projektledare behöriga inom både BAS U och BAS P.​