2019-2020 Projektledning, arbetsledning och montageledning

MTBK är stolta över att få vara en del av utvecklingen av sjukvården i Mälardalen. Att bygga och renovera sjukhus är en hållbar investering. De nya toppmoderna sjukvårdslokalerna får betydligt lägre energiförbrukning, bättre driftsekonomi och bättre miljö för anställda och patienter.

hospital

MTBK hyr ut delprojektledare, arbetsledning och montageledning för elteknikinstallationer i samband med rivning, om- och nybyggnad av sjukhus i Eskilstuna och Nyköping.

– Vi har fått förtroendet att vara med i detta jätteprojekt tack vare vår erfarenhet av avancerade och tekniska elinstallationer vid sjukhusbyggen, säger Osvaldo Chamorro, VD MTBK.

I uppdraget ingår arbetsledning och montageledning avseende elinstallationer på plats på sjukhusen. Vissa gamla lokaler rivs, andra moderniseras och nya moderna lokaler byggs. Delprojektledare ser till att tidplaner följs och att arbetet håller utlovad kvalitet.