Projektledning​

Omfattande bygg-, infrastruktur-, energi-, industri- och säkerhetsuppdrag består ofta av många delar som ska kombineras till ett lyckat slutresultat. Tidig planering, samordning av system och funktioner samt ett noggrant arbetssätt är framgångsfaktorer i tekniskt komplexa projekt. ​

Vi har kompetenta projektledare som kan leda elteknik-projekt från utvecklingsskede till ibruktagande och förvaltning, inom allmän kraft & belysning, kraft och säkerhet. ​

Våra projektledare har den viktiga rollen som länk mellan kundens vision och det faktiska genomförandet. Vi finns med under projektets alla faser och kan med vårt strukturerade arbetssätt styra komplexa projekt i rätt riktning. Givetvis är våra projektledare behöriga inom både BAS U och BAS P.​

Arbetsledning

Våra arbetsledare är erfarna och har god samarbetsförmåga och gott ledarskap, vilket inkluderar  avancerad problemlösning och fint samarbete.​
Arbetsledaren har en nyckelroll i projektets dagliga drift. I ett framgångsrikt projekt är arbetsledarens roll att planera, styra och följa upp produktionen, samt aktivt medverka till projektets tekniska och ekonomiska genomförande. Arbetsledaren är också en viktig länk i säkerhetsarbetet.

Tekniker​

Våra kunniga tekniker har varit med och byggt några av Sveriges största och mest komplexa anläggningar som lämnar avtryck i framtiden. Med kunskap om produktion, installation och distribution av system för el, energi och vatten kan vi lösa de flesta problem som kan uppstå.​

Vi utför tekniskt arbete i samband med konstruktion, tillverkning, montering, underhåll och reparation av elektrisk utrustning och eldistribution. Det handlar exempelvis om att vi utför konstruktions-, ritnings- och beräkningsarbete; svarar för service, underhåll och reparation; provar och kontrollerar elkrafttekniska produkter och anläggningar.​

Montageledning​

Våra montageledare har erkänd kompetens i branschen och utför arbete inom bygg och offentlig sektor, industri, energi och värme, samt infrastruktur.​

Montageledaren har en viktig roll som länken mellan projektledare och arbetslag. Våra erfarna montageledare har förmågan att kunna förmedla mål som alla förstår, vilket gör det lättare att hålla tidplaner. Att hålla tidplanerna leder i sin tur till kostnadseffektivt arbete. Vi har känslan för vad som kommer att hända och vad det kan få för konsekvenser.​

Tele-registrering​

Vi utför kompletta teleregistreringar i Auto Cad och Elkoda enligt SS 455 12 01. 

Teleregistreringen gör anläggningen mer hanterbar och lättskött, vid utökning eller vid fel. Registreringen görs i användarvänliga nätverksprogram vilket gör att driftspersonalen på ett enkelt sätt kan hålla anläggningen uppdaterad.

Anläggningar lämpliga för registrering:

 • Inbrotts- och överfallslarm
 • Entré- och passagekontrollsystem
 • Brandlarmsystem inklusive utrymningslarm
 • Flerfunktionsnät som 01-nät för allmän ström- och informationsöverföring, data- och fibernät
 • Nödsignalsystem
 • Övriga telesystem

Till samtliga system konstrueras och ritas:

 • Fördelningslista och fältförteckning
 • Monteringsritningar
 • Plint- och panelkort
 • Stycklistor klass A och B
 • Kabel- och kanalisationslistor
 • Förbindningsschemor
 • Skyltlistor
 • Gruppförteckning på strömförsörjning

Kalkyl​

Vi har omfattande erfarenhet av kalkylering i byggbranschen. Vi skapar pricksäkra kalkyler som hjälper byggherrar, entreprenörer och konsulter i deras projekt.​

 

Vi erbjuder kalkyltjänster såsom:​

 • Budgetkalkyler som underlag för investeringsbeslut​
 • Anbudskalkyler åt byggentreprenörer​
 • Kostnadsstyrning under projekteringen​
 • Kontroll och avstämningskalkyler i upphandlingsskedet​
 • Mängdning​
 • Installationskalkyler elteknik​