Tekniker​

Våra kunniga tekniker har varit med och byggt några av Sveriges största och mest komplexa anläggningar som lämnar avtryck i framtiden. Med kunskap om produktion, installation och distribution av system för el, energi och vatten kan vi lösa de flesta problem som kan uppstå.​

Vi utför tekniskt arbete i samband med konstruktion, tillverkning, montering, underhåll och reparation av elektrisk utrustning och eldistribution. Det handlar exempelvis om att vi utför konstruktions-, ritnings- och beräkningsarbete; svarar för service, underhåll och reparation; provar och kontrollerar elkrafttekniska produkter och anläggningar.​