Tele-registrering​

Vi utför kompletta teleregistreringar i Auto Cad och Elkoda enligt SS 455 12 01. 

Teleregistreringen gör anläggningen mer hanterbar och lättskött, vid utökning eller vid fel. Registreringen görs i användarvänliga nätverksprogram vilket gör att driftspersonalen på ett enkelt sätt kan hålla anläggningen uppdaterad.

Anläggningar lämpliga för registrering:

 • Inbrotts- och överfallslarm
 • Entré- och passagekontrollsystem
 • Brandlarmsystem inklusive utrymningslarm
 • Flerfunktionsnät som 01-nät för allmän ström- och informationsöverföring, data- och fibernät
 • Nödsignalsystem
 • Övriga telesystem

Till samtliga system konstrueras och ritas:

 • Fördelningslista och fältförteckning
 • Monteringsritningar
 • Plint- och panelkort
 • Stycklistor klass A och B
 • Kabel- och kanalisationslistor
 • Förbindningsschemor
 • Skyltlistor
 • Gruppförteckning på strömförsörjning